Historien til Torfors

Tofors-produkter ble utviklet som løsninger på akutte operasjonelle problemer innenfor ventilasjon hos Familjebostäder Gbg AB. Curt Dävermo var ansatt av Familjebostäder Gbg AB som operasjonell og teknisk leder fra 1970 til 1995.

Familjebostäder forvaltet omtrent 18.000 leiligheter og opererte også en ombyggings- og nybyggingsvirksomhet. Under ombyggingen av eldre boliger dukket det opp problemer med kaldt gulv, ofte i kjellere og utnyttede rom. Primal TL 100 løste dette problemet  med funksjoner som holdt kulden ute om vinteren og fjerner fuktigheten om sommeren.

Under «millionprogamtiden» ble det renovert et større antall eiendommer. Her viste det seg at ventilasjon var et av de største problemene man støtet på, noe som skapte et behov for nye og bedre løsninger. Lins vindusventil ble utviklet med målet om å redusere problemer ved å implementere en mer effektiv blanding av friskluft, romluft og forhindre overventilasjon i blåsende vær.

På denne tiden var en såkalt volumhette det vanligste å bruke over komfyrer på kjøkkenet. Dette fant man ut at ikke var så effektivt som det kunne bli, derfor ble det testet å installere og modifisere kjøkkenvifter i stedet. Forsøket var så vellykket at det ble tildelt byggforskningsstipendene. Sirrus KFS 125 ble en videreføring av de modifiserte kjøkkenviftene. Fordelen er at i stedet for disse modifiserte kjøkkenviftene kan du nå installere alle typer standard kjøkkenvifter til Sirrus KFS 125, og det vil resultere i samme funksjon.

Tofors AB ble registrert i 1995 og siden da har virksomheten vært drevet av Curt Dävermo. I tillegg til markedsføring og salg av produktene, har mye handlet om videreutvikling og designforbedringer.

Curt Dävermo b&w
Curt Dävermo, grunnlegger av Torfors AB