LINS 2016

Lins 2016 er en automatisk vindusventil med et elegant og moderne design. I tillegg har den en innebygd termostat som tilpasser ventilasjonen etter alle årstider. Lins 2016 er tredje generasjon av produktet som har vært på markedet siden 1995.

Vindusventilen har en separat monterings profil som gjør det enkelt å montere lengere ventiler uten risiko for lekkasje mellom ventilen og vinduskarmen. Profilen fungerer også fint som en mal for boringen under montering.

Lins 2016 forhindrer gjennomtrekk og holder på temperaturen. Dette skaper et godt inneklima ved hjelp av smarte løsninger.

Forskjellen på vindusventiler

Luft via karmventil

Her har vi den vanligste formen for lufttilførsel ved boring og installasjon av vindusventiler.

Ulempene som kommer med denne lufttilførselen er at mengden tilstrømning blir så stor at lufthastigheten strekker luft strålen langt inn i rommet uten å få tid til å blande seg med romluften.

Dette skaper et dårligere inneklima.

LUFTTILFØRSEL BAK RADIATOREN

Denne metoden blir kalt forvarmet lufttilførsel. Her varmes luften opp av radiatoren på vei inn i rommet.

Med denne formen for vindusventiler kan brukerne få problemer i sesongene hvor mye varme fra radiatoren ikke er nødvendig. Da vil det strømme inn kald luft som legger seg over gulvet.

Løsningen her blir da å øke varme forbruket på radiatoren og da samtidig øke kostnadene.

Lufttilførsel med LINS karmventil

Jo lengere ventil, jo lavere hastighet. LINS sine ventiler velges ut for å få den perfekte lufthastigheten. dette fører til at luft strålen sprer seg lengere inn i rommet og samtidig blander seg med den varme romluften og skaper et godt inneklima.

LINS er også designet for å minimere gjennomtrekk når vinden er kraftig utenfor vinduet.

Kontakt oss på e-post eller telefon